Resurf Med

Pečujeme o Vaše zdraví

Domů » Ostatní » Totální endoprotéza kolenního kloubu

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Náhrada kolenního kloubu je zákrok, který snižuje či odstraňuje bolest a zlepšuje kvalitu života u mnoha pacientů s těžkým stupně artrózy v kolenních kloubech. Obvykle pacienti podstupují tento zákrok po neúspěšném absolvování konzervativní terapie, která spočívá v aplikaci nesteroidních antiflogistik, aplikaci obstřiků s kortikoidy, či po rehabilitační – fyzikální terapii. Implantace koleních kloubů se provádí již cca 30 let s převážně vynikajícími výsledky, přičemž u přibližně 90% pacientů je evidována bezproblémová přítomnost umělého kloubu přes 10 let.


Totální náhrada kolenního kloubu


Rentgenový snímek endoprotézy.

Rentgenový snímek endoprotézy.

Endoprotéza na modelu.

Endoprotéza na modelu.


Parciální (částečná) náhrada kolenního kloubu

Parciální náhrada kolenního kloubu se nazývá též hemiartroplastika.


Rentgenový snímek endoprotézy.

Rentgenový snímek endoprotézy.

Endoprotéza na modelu.

Endoprotéza na modelu.


U totální náhrady kolenního kloubu je doba hospitalizace na našem oddělení je 7 dnů, dle potřeby v návaznosti na následnou rehabilitační péči. Ve světě se udává doba hospitalizace na oddělení 3-5 dnů, přičemž v takovém případě je následná rehabilitační péče nutná. Doba rekonvalescence je cca 1-3 měsíce. Převážná většina pacientů udává úplné vymizení bolesti či značnou úlevu.

U hemiartroplastik jsou popisovány stejně vynikající klinické výsledky jako u totálních náhrad, ale indikace těchto typů endoprotéz je značně užší, k tomuto typu výkonu je vhodná pouze malá část pacientů.


Komplikace implantace totální endoprotézy kolenního kloubu

V důsledku jakékoliv operace se mohou vyskytnout pooperační komplikace z nichž nejčastější jsou:


  • Tromboflebitida, popř. flebotrombosa.
  • Infekce v oblasti endoprotézy.
  • Luxace / vykloubení / endoprotézy.
  • Uvolnění jedné, popř. obou komponent endoprotézy.
  • Poranění důležitých nervově-cévních struktur v oblasti operační rány v průběhu operace
  • ...a/nebo další

Flebotrombóza

Může se vyskytnout po jakékoliv operaci. Častější výskyt je u chirurgických zákroků v oblasti kyčle, pánve nebo kolene. K flebotrombóze dojde v případě sražení krve v hlubokém žilním systému dolních končetin. Projevuje se otokem končetiny a bolestí na pohmat. Při odtržení části krevní sraženiny může dojít k vycestování trombu do krevního oběhu. Je mnoho způsobů prevence této komplikace, nejúčinější je však co nejčasněší mobilizace pacienta.

Nejčastější způsoby prevence jsou elastické bandáže či punčochy, medikamenty snižující srážlivost krve a omezující tvorbu krevních sraženin aktivní civičení a časná mobilizace.


Infekce

Jedná se o jednu z nejzávažnějších komplikací při implantaci umělé kloubní náhrady. Počet těchto komplikací je cca 1%. Některé infekce se projeví velmi brzo, ještě před propuštěním z nemocnice, jiné se mohou manifestovat po uplynutí týdnů, měsíců ba i roků po operaci. Infekce se může do oblasti kloubní náhrady dostat i nezávisle na operaci z jiné lokalizace. Proto je důležité důkladné předoperační vyšetření k vyloučení přítomnosti zánětu kdekoli v organismu.


Instabilita

Jedná se o stav, kdy vazivové struktury, které slouží  jako hlavní stabilizátory kolenního kloubu, nefungují tak, jak by měly.  Může se jednat o insuficienci postranních vazů zjištěnou již před operací v důsledku těžké artrotické destrukce kolenního kloubu. Může se však také jednat o stav způsobený v průběhu operace poraněním těchto struktur. Nedílnou součástí operačního zákroku je totiž  balancování stability právě v oblasti úponů těchto struktur.


Uvolnění jedné nebo obou komponent endoprotézy

Uvolnění komponenty endoprotézy spočívá ve ztrátě kontinuity v místě spojení kosti a implantátu. V současnosti je životnost implantátů stále delší, ale na druhou stranu se vyskytuje velký počet uvolnění, vyžadujících reoperaci. Průměrná doba životnosti endoprotézy je dnes 12-15 let. V některých případech však dojde k selhání implantátu v dřívější době. Stejně tak, jako opotřebovaný původní kloub, i selhávající endoprotéza se projevuje bolestí v oblasti kolene. Tento stav vyžaduje reoperaci a zavedení nového implantátu.


Cvičení po implantaci náhrady kolenního kloubu

Zpevnění stehna maximálním propnutím kolene proti lůžku, zdvihání takto propnuté končetiny několik cm nad podložku, výdrž 5-10 s, opakovat do únavy. Lze cvičit vleže i vsedě.Kmitání nohou.
Rytmické pumpování nohou – cvičení bércových svalů. Cvičit 2-3 minuty, 2-3x za hodinu, velice vhodné jako prevence trombózy.Kmitání šlapkou.
Podložte si patu malým polštářkem či válečkem tak, aby se vaše noha nedotýkala patou lůžka. Zpevněte stehno, snažte se tlačit koleno proti lůžku tak, aby se zadní strana kolene dotkla lůžka. Vydržet 10 s, opakovat do pocitu únavy.Zatláčení kolene.
Ohýbejte koleno tak, jak vám Váš stav dovolí sunutím nohy po posteli. Držte koleno v maximálním ohnutí 5-10 sekund, poté koleno pomalu narovnejte. Opakujte do pocitu únavyOhýbání kolene.
Při sezení na straně postele či na židli si zdravou nohou podepřete nohu operované končetiny a s její pomocí provádějte natahování operované končetiny v kolenním kloubu, držte 5-10 sekund v max. natažení. Opakovat do pocitu únavy.Natahování.
Totéž bez podpory druhé končetiny.Houpání.

Výše uvedené cviky pomohou zlepšit kondici k časnému nácviku chůze po rovině a po schodech.


Ke staženíNahoru


Kde nás najdete

Vysočany, Paříkova

Ortopedie

Třeboradice, Tryskovická

Ortopedie a Praktický lékař

Dobřichovice, Březová

Ortopedie

  • Recepce.eu - internetové objednávání k lékaři

Resurf Med 2013 - 2024 © Martin Modl

icon graph Dnes: 323 | Tento měsíc: 4887 | Celkem: 1060724