Resurf Med

Pečujeme o Vaše zdraví

Domů » Služby » Pracovně-lékařské služby

Pracovně-lékařské služby

Vzhledem k tomu, že dle aktuálně platné legislativy (viz níže), má každý zaměstnavatel povinnost mít uzavřenou smlouvu o zajištění pracovně lékařských služeb- PLS pro svoje zaměstnance (dříve ZPP závodně preventivní péče), poskytuje naše společnost v plném rozsahu i tyto lékařské služby.Službu hradí zaměstnavatel z čehož mu plyne možnost volby, kde a jakých pracovně-lékařských služeb využije. Tím však není upřeno právo zaměstnance na svého lékaře k zajištění péče v rozsahu praktického lékaře.

Tyto služby jsou poskytovány našimi praktickými lékaři, zejména MUDr. Terezou Sumerauerovou, která má v tomto oboru specializovanou způsobilost k výkonu této činnosti.

Zajišťujeme

 • vstupní prohlídky zaměstnanců
 • výstupní prohlídky zaměstnanců
 • periodické prohlídky zaměstnanců
 • mimořádné prohlídky zaměstnanců
 • očkování na pracovišti
 • zhodnocení zdravotních rizik na pracovišti
 • kurz první pomoci

• Nabízíme samozřejmě v případě uzavření smlouvy i vypracování   
  individuálních návrhů rozsahu pracovně lékařských služeb pro
  každého zaměstnavatele. Pro každého zaměstnavatele musí být    
  stanoven dle oboru jeho činnosti (výkonu práce pracovníků) rozsah
  a periodicita provádění preventivních prohlídek a hodnocení  
 zdravotního stavu za účelem posuzování způsobilosti pro práci,hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředía pracovních    podmínek na zdraví, pravidelného dohledu na  pracovištích nad výkonem práce a školení první pomoci.

• Rovněž zajišťujeme poradenskou činnost pro zaměstnavatele v  
  oblasti ochrany zdraví při práci, předcházení pracovním úrazům,  
  nemocí z povolání a nemocí souvisejícími s výkonem práce.

K prohlídce je nutné se předem objednat a s výhodou je přinést si s sebou vyplněný osobní dotazník PLS. 
 

Informační zdroje

 1. Ceník a rozsah prohlídek PLS
 2. Zákon o specifických zdravotních službách
 3. Zákon o ochraně veřejného zdraví
 4. Zákoník práce 

Kontaktní informace pro objednání.Nahoru


Kde nás najdete

Vysočany, Paříkova

Ortopedie

Třeboradice, Tryskovická

Ortopedie a Praktický lékař

Dobřichovice, Březová

Ortopedie

 • Recepce.eu - internetové objednávání k lékaři

Resurf Med 2013 - 2024 © Martin Modl

icon graph Dnes: 345 | Tento měsíc: 4909 | Celkem: 1060746