Resurf Med

Pečujeme o Vaše zdraví

Domů » Ostatní » Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Totální endoprotéza kyčelního kloubu

Bolest v kyčelním kloubu může výrazně ovlivnit možnost aktivního života. V posledních dvaceti pěti letech došlo k výraznému zlepšení výsledků při implantacích umělého kyčelního kloubu. Tento typ operace se současně stává častějším a častějším výkonem v souvislosti se vzrůstajícím věkem populace.


Důvody výměny kyčelního kloubu

Kyčelní kloub.Existuje mnoho faktorů, které zapřičiňují degenerativní změny v oblasti kyčelního kloubu. Osteoarthrosa je nejčastější příčinou těchto změn. Tento stav je často označován jako arthrosa z „opotřebení“ . Změny se objeví náhle či pozvolna, bez traumatické příčiny. Určité procento pacientů má k těmto degenerativním změnám genetické disposice. Avaskulární nekróza je další z příčin degenerativních změn v kloubu. V tomto případě dochází k oslabení prokrvení hlavice stehenní kosti. Tato, špatně vyživována, postupně zaniká, dochází k jejímu zhroucení a degeneraci celého kloubu. Příčinou avaskulární nekrózy bývá alkoholismus, zlomeniny krčku stehenní kosti, vykloubení kyčelního kloubu a dlouhodobé podávání kortikoidů v rámci jiných onemocnění. Odchylky ve tvaru kyčelního kloubu jsou zapříčiněny zlomeninami, nebo některými vrozenými vadami, objevujícími se již v dětství. Tyto vady vedou ke kloubním obtížím, projevujícím se až za několik desítek let. Mechanické abnormality v oblasti kloubu způsobují nadměrné opotřebení kloubních ploch.


Příznaky

První příznaky degenerativního postižení kloubu se projevují bolestí při přenesení váhy na postižený kloub. Dochází ke „kulhání“, což je v podstatě způsob snížení zátěže na postižený kloub. Tyto změny vedou ke snížení rozsahu pohyblivosti v kloubu. Postupně se obtíže mohou zhoršovat natolik, že bolest trvá stále, nejen při zátěži, bolesti mohou pacienta budit i v noci ze spánku.


Diagnóza

Diagnóza degenerativního postižení kyčelního kloubu by měla být stanovena na základě anamnestických údajů a vyšetření vaším lékařem. Rentgenový snímek určuje rozsah a stupeň degenerativního procesu a naznačuje příčinu vzniku postižení.


Způsob léčby

Ne všechna postižení kyčelního kloubu vyžadují přímo implantaci umělého kloubu. Váš lékař by měl vzít v úvahu všechny možné způsoby vhodné terapie a implantaci umělého kyčelního kloubu indikovat jako poslední řešení. Měl by se snažit odsunout operaci na co možná nejdelší dobu. V úvahu připadá zmenšení obtíží pomocí holí, protizánětlivé medikamenty a analgetika mohou rovněž do určité míry snížit bolest a zánětlivé projevy degenerativního procesu na únosnou míru.


Operační řešení

U degenerativních postižení kyčelního kloubu těžkého stupně, která nejsou zvládnutelná konzervativní cestou, je nutno přistoupit k léčbě operační. Rozhodnutí o podstoupení této operace by mělo vzejít ze spolupráce pacienta, jeho rodiny a lékaře. Je velmi důležité dobře pochopit princip operace a nutná další opatření a režim, které následují po operaci. Měli byste podstoupit důkladné předoperační vyšetření vaším obvodním lékařem, popřípadě internistou. Předoperační vyšetření je naprosto nutné, aby potvrdilo, že jste schopni podstoupit tuto náročnou operaci. S výhodou je tzv. autotransfúze, kdy pacient daruje krev „sám sobě“. Odběr jedné dávky se provádí jedenkrát týdně, ca 3-5 týdnů před operací. Během těchto týdnů si vaše tělo samo doplní tuto odebranou krev. V případě nutnosti krevního převodu během operace dostáváte svoji vlastní krev. Je tak odstraněno riziko nežádoucí reakce na „cizí“ krev.


Náhradní kyčelní kloub

Náhradní kyčelní kloub je nazýván též „KLOUBNÍ ENDOPROTÉZA“

Existují dva hlavní typy kloubních náhrad:

 1.     Cementované kloubní náhrady.
 2.     Necementované kloubní náhrady.


Oba typy protéz se široce užívají, o použití jednotlivého typu implantátu rozhoduje věk pacienta, životní styl a zkušenosti operatéra s jednotlivými typy implantátů.


Každý implantát je složen z těchto částí:  


 • Acetabulární komponenta / jamka /, která nahrazuje kloubní jamku.
 • Femorální komponenta / dřík /, která nahrazuje krček a hlavičku stehenní kosti.
Kloubní implantát.
Femorální komponenta se vyrábí z kovových materiálů, hlavička je kovová, nebo keramická.Femorální komponenta.
Acetabulární komponenta se skládá z kovové vnější části a plastové výplně, která je v přímém styku s hlavičkou. Použitý plast je velmi pevný a odolný, takže je velmi těžké tento plastový povrch mechanicky poškodit.Acetabulární komponenta.

Cementovaný typ endoprotézy je na své místo připevněn speciální hmotou, zvanou kostní cement.
Necementovaná protéza je pokryta porézní vrstvou, do které po implantaci prorůstá kostní tkáň.


Průběh operace

Kožní řez nad postiženým kyčelním kloubem. Existuje mnoho přístupů a jejich použití závisí na typu operace a operatérově zvyklostech.
Ozřejmění oblasti kloubu. V této fázi dochází k preparaci a uvolnění svalů kolem kyčelního kloubu, která způsobí oslabení a sníženou funkci těchto svalových skupin po operaci. Dokud nedojde k zahojení a zajizvení v této oblasti, je pacient nucen dodržovat určitá pravidla, aby nedošlo k vykloubení endoprotézy. Doba hojení a jizvení této oblasti je 4-6 týdnů.
Odstranění původní poškozené hlavice kyčelního kloubu: Jakmile je proniknuto přímo ke kyčelnímu kloubu, dochází k vykloubení hlavice z jamky. Speciální oscilační pilou se odřízne hlavice s částí krčku stehenní kosti.Odstranění původní poškozené hlavice.
Následuje příprava poškozené kloubní jamky k implantaci umělé jamky. Frézou se obrousí zbytek chrupavky a část kosti z kloubní jamky. Vyfrézuje se jamka polokulovitého tvaru, do které musí přesně dosednout kovový plášť acetabulární komponenty.Příprava poškozené kloubní jamky.
Implantace acetabulární komponenty. Implantaci vlastní acetabulární komponenty předchází zkouška tzv. zkušební komponentou, při které se operatér ujistí, že implantát přesně zapadne do vyfrézované jamky. Jakmile si je operatér jist, že zkušební implantát pevně a kvalitně drží v jamce, přistupuje k implantaci konečné „ostré“ komponenty. Při použití necementované protézy drží implantát díky speciální porézní vrstvě, popř. je zajištěn šrouby. Cementovaná endoprotéza je ke kosti „přilepena“ pomocí kostního cementu.Implantace acetabulární komponenty.
Operatér se snaží dosáhnout toho, aby obě končetiny byly stejně dlouhé, ale ne vždy lze stejné délky končetin docílit. Vše závisí na délce končetin před operací. Nelze například dosáhnout stejné délky končetin za cenu nestability v novém kloubu a tím k nebezpečí vykloubení.Zkouška zkušebním implantátem.
Jakmile souhlasí velikost a délka vyfrézovaného kanálu s velikostí a délkou „ostré“ femorální komponenty, operatér provádí implantaci dříku do dřeňového kanálu stehenní kosti. Platí zde stejná pravidla pro použití cementu či porézního povrchu, jako u acetabulárních komponent.Implantace dříku do dřeňového kanálu stehenní kosti.
Operatér se snaží dosáhnout toho, aby obě končetiny byly stejně dlouhé, ale ne vždy lze stejné délky končetin docílit. Vše závisí na délce končetin před operací. Nelze například dosáhnout stejné délky končetin za cenu nestability v novém kloubu a tím k nebezpečí vykloubení.Operatér se snaží dosáhnout toho, aby obě končetiny byly stejně dlouhé.
Po implantaci obou částí endoprotézy je na femorální část nasazena zkušební hlavička. Zkušební hlavičky
se liší hloubkou otvoru, do kterého se zasouvá krček femorálního dříku. Správným zvolením hloubky
otvoru hlavičky je docíleno optimální pevnosti po zakloubení.
Konečný výsledek po zakloubení komponent umělého kyčelního kloubuKonečný výsledek.

Komplikace implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu

V důsledku jakékoliv operace se mohou vyskytnout pooperační komplikace.

 • Tromboflebitida, popř. flebotrombosa.
 • Infekce v oblasti endoprotézy.
 • Luxace / vykloubení / endoprotézy.
 • Uvolnění jedné, popř. obou komponent endoprotézy.
 • Poranění důležitých nervově-cévních struktur v oblasti operační rány v průběhu operace


V úvahu přicházejí samozřejmě i jiné komplikace, toto je však výčet těch nejčastějších.


Flebotrombóza

Může se vyskytnout po jakékoliv operaci. Častější výskyt je u chirurgických zákrocích v oblasti kyčle, pánve nebo kolene. K flebotrombóze dojde v případě sražení krve v hlubokém žilním systému dolních končetin. Projevuje se otokem končetiny a bolestí na pohmat. Při odtržení části krevní sraženiny může dojít k vycestování trombu do krevního oběhu. Je mnoho způsobů prevence této komplikace, nejúčinější je však co nejčasněší mobilisace pacienta.

Nejčastější způsoby prevence jsou:

 • elastické bandáže či punčochy
 • medikamenty snižující srážlivost krve a omezující tvorbu
 • krevních sraženin
 • aktivní civičení a časná mobilizace

Infekce

Jedná se o jednu z nejzávažnějších komplikací při implantaci umělé kloubní náhrady. Počet těchto komplikací je cca 1%. Některé infekce se projeví velmi brzo, ještě před propuštěním z nemocnice, jiné se mohou manifestovat po uplynutí týdnů, měsíců ba i roků po operaci. Infekce se může do oblasti kloubní náhrady dostat i nezávisle na operaci z jiné lokalisace. Proto je důležité důkladné předoperační vyšetření k vyloučení přítomnosti zánětu kdekoli v organismu.


Luxace /vykloubení

Stejně tak jako původní neoperovaný kyčelní kloub se může vykloubit i kloub umělý. Jedná se o stav, kdy hlavička vyklouzne mimo kloubní jamku. Největší riziko vykloubení je právě po chirurgickém zásahu do oblasti kloubu, v době, než se stačí dostatečně zahojit a zajizvit postižené svaly a vazivové struktury v okolí kloubu. I při exaktním dodržení všech postupů ze strany operatéra i pacienta nelze nebezpečí luxace endoprotézy kyčelního kloubu nikdy zcela vyloučit.

Uvolnění jedné nebo obou komponent endoprotézy

Uvolnění komponenty endoprotézy spočívá ve ztrátě kontinuity v místě spojení kosti a implantátu. V současnosti je životnost implantátů stále delší, ale na druhou stranu se vyskytuje velký počet uvolnění, vyžadujících reoperaci. Průměrná doba životnosti endoprotézy je dnes 12-15 let. V některých případech však dojde k selhání implantátu v dřívější době. Stejně tak, jako opotřebovaný původní kloub, i selhávající endoprotéza se projevuje bolestí v oblasti kyčle. Tento stav vyžaduje reoperaci a zavedení nového implantátu.


Cvičení po TEP kyčelního kloubu

Rozcvičování operovaného kloubu k rozšíření rozsahu pohybu:

Nácvik aktivní flexe v kyčli a koleni

Základní poloha vleže na zádech, nohy položené vedle sebe, palce kolmo vzhůru ke stropu, ruce podél těla. Pomalu ohýbejte operovanou končetinu v kyčli a v koleni, pata musí být ve stálém kontaktu s podložkou. Poté návrat zpět do základní polohy. 20 opakování, 2x denně.

Nácvik aktivní flexe v kyčli a koleni.

Aktivní abdukce

Cvik začínejte s oběma nohama najednou, poté pokračujte pouze operovanou končetinou, posouvejte ji do strany do maximálního možného unožení. Palce nohou musí směřovat stále kolmo vzhůru, nesmíte operovanou končetinu nijak vytáčet. Z unožení návrat zpět do zákl. pozice s oběma nohama u sebe.

Aktivní abdukce.
Posilovací cvik na čtyřhlavý stehenní sval

Základní pozice je v leže na lůžku s podloženou patou tak, aby se podkolenní jamka nedotýkala podložky. Poté propínejte a tlačte koleno proti podložce. Střídejte 5 sekund propnutí a 5 sekund odpočívejte. 20 opakování 2x denně.

Posilovací cvik na čtyřhlavý stehenní sval.

Posilování hýžďových svalů

Vleže na zádech svírejte obě hýždě směrem k sobě. Sevření vydržte 5 sekund, poté 5 sekund odpočívejte. 20 opakování 2x denně.

Posilování hýžďových svalů.

Každodenní aktivity

Čeho se má pacient po implantaci totální endoprotézy kyčle vyvarovat:

Podstoupili jste operaci, která by vás měla zbavit bolesti a umožnit komfortní pohyblivost. V určitých polohách však nový kloub nefunguje a ani nemůže fungovat stejně, jako původní přirozený kloub. Těmto situacím můžete předejít dodržováním následujících rad, zejména v několika prvních měsících po operaci.

Nikdy neohýbejte / neflektujte / operovanou končetinu v kyčli směrem k hrudníku vice, než do pravého úhlu, tj. 90°.

Nesedejte na židli bez opěradla.

Používejte židle s opěrkami na ruce, zejména
kvůli vstávání. Pokud takovou židli nemáte,
nesedejte si, aniž byste měli po ruce berle či hole.

Neohýbat operovanou končetinu v kyčli.
Ze židle nevstávejte tímto způsobem !!!
Operovanou končetinu držte při vstávání
ze židle stále před sebou, nesmíte ji zasunout
pod židli. Při vstávání si musíte pomoci holí
a pouze zdravou končetinou.
Nevstávat ze židle tímto způsobem.
Nesedejte si na nízkou toaletní mísu.Nesedat na nízkou toaletní mísu.
Na lůžku se nepřikrývejte tímto způsobem.Nepřikrývat se tímto způsobem.
Pro nic se neohýbejte tímto způsobem.Takto se neohýbat.
Nikdy nenatáčejte koleno směrem dovnitř a ven při stoji, sedu či lehu.Nenatáčet koleno sem a tam.
Nesnažte se obouvat obvyklým způsobem. Při obouvání často dochází k vykloubení umělého kyčelního kloubu.
Nikdy nekřižte operovanou končetinu přes zdravou.Nekřížit operovanou končetinu.
Při ležení mějte vždy malý polštářek mezi nohama.
Při otáčení se na zdravý bok mějte vždy malý polštářek
mezi nohama.
Polštářek mezi nohama.

Vždy mějte zajištěno, aby se o vás doma v prvních šesti týdnech
po propuštění z nemocnice někdo postaral.


Ke staženíNahoru


Kde nás najdete

Vysočany, Paříkova

Ortopedie

Třeboradice, Tryskovická

Ortopedie a Praktický lékař

Dobřichovice, Březová

Ortopedie

 • Recepce.eu - internetové objednávání k lékaři

Resurf Med 2013 - 2024 © Martin Modl

icon graph Dnes: 349 | Tento měsíc: 4913 | Celkem: 1060750