Resurf Med

Pečujeme o Vaše zdraví

Domů » Koronavirus

Koronavirus

24.7.2020

Od pondělí 27.7.2020  je opět povinností z nařízení vlády ČR nosit do všech zdravotnických zařízení roušky.

29.6.2020

Reržim ordinace dle ordinačních hodin

26.3.2020.3.2020

Vážení pacienti,
vzhledem k současné situaci ordinujeme pouze pro akutní případy a vždy pouze po předchozí telefonické domluvě. Na telefonu jsme Vám k dispozici v těchto změněných ordinačních hodinách:
Pondělí až pátek 8.00 - 12.00 hod.

MUDr. Kateřina Knopová   -  266312456  ,   sestra@recepce.eu

MUDr. Ladislav Vaněček    -  776875512  ,  info@recepce.eu

další informace o nákaze, šíření či dalších opatřeních: 

www.mzv.cz     www.szu.cz   


Kritéria pro ukončení karanténních opatření  u pacientů s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19 

Kritéria vychází ze současných limitovaných znalostí týkajících se spektra klinických příznaků nemoci, možnostech přenosu a délky trvání vylučování viru u pacientů s COVID-19, byla připravena Klinickou skupinou COVID Ministerstva zdravotnictví dne 25.března 2020 a mohou být změněna na základě nových dostupných informací.  Vylučování viru SARS-CoV-2 virus může být detekován a vylučován z horních cest dýchacích 1-2 dny před projevením se prvních příznaků nemoci a vylučování viru může přetrvávat po dobu 7-12 dnů (mírné případy) až 14 dnů (závažné případy)

(1). Virus byl detekován až u 30 % pacientů také ve stolici, od 5. dne od prvních příznaků po dobu až 4-5 týdnů. Klinická a epidemiologická významnost vylučování viru stolicí však zatím nebyla upřesněna. Prodloužené vylučování viru Ve světě byly popsány případy prodlouženého vylučování viru z nazofaryngeálního aspirátu po dobu až 24 dnů od prvních příznaků nemoci (hlášeno ze Singapuru)

(2). Podobně V Německu byla popsána vysoká virová nálož ve sputu pacientů po vyléčení v období rekonvalescence

(3). Virus byl u těchto pacientů detekován RT-PCR, nicméně viabilita a infekciozita viru nebyla potvrzena. K prodlouženému vylučování viru dochází také u dětí po prodělané mírné infekci, po dobu 22 dnů a ve stolici 2-4 týdny i déle

(4). Vylučování viru u asymptomatických pacientů Virus byl prokázán také u asymptomatických osob. Již byla popsána řada případů bezpříznakového nosičství viru u jednotlivců, ale i v rámci jedné rodiny (5,6). U bezpříznakových nosičů byla prokázána stejně vysoká virová nálož jako u symptomatických pacientů, která umožňuje stejně snadný přenos nákazy v populaci jako u příznakových pacientů. Nejdelší možná doba vylučování viru u asymptomatických pacientů nebyla dosud zjištěna.

Rozhodnutí o ukončení domácí izolace vychází z následujících kritérií:

1. Časový interval od první pozitivity PCR testu

2. Výsledku laboratorního vyšetření
Pacientům, u kterých byla metodou RT-PCR potvrzena nákaza COVID-19 a  kterým byla nařízena domácí  izolace, může být domácí izolace ukončena po splnění všech níže uvedených kritérií. Karanténní opatření ukončuje registrující praktický lékař, jiný ošetřující lékař nebo KHS.
Kritéria pro ukončení domácí izolace pacienta s COVID-19  Absolvování 14 dnů domácí izolace od první pozitivity RT-PCR .  Vymizení klinických příznaků onemocnění (minimálně 3 dny bez horečky při nepoužívání antipyretik, bez kašle a obtíží při dýchání, bez zažívacích obtíží).  Clearance virové RNA SARS-CoV-2 prokázaná dvěma, po sobě provedenými negativními výsledky RT-PCR vyšetření z horních cest dýchacích.  Vyšetření RT-PCR se provádí nejdříve za 12 dnů domácí izolace s minimálním odstupem 24 hodin mezi provedením odběrů vzorků. Stejný kritéria a postup se aplikuje také u asymptomatických COVID-19 pozitivních pacientů v domácí izolaci.

2
 Kritéria ukončení hospitalizace a propuštění do domácí izolace
1. Klinický stav pacienta. 

2. Afebrilní pacient při nepoužívání antipyretik, zlepšení respiračních symptomů, známky absorpce plicního zánětu, absence jiné patologie vyžadující akutní péči.

Pacienti, u kterých byla metodou RT-PCR potvrzena nákaza COVID-19 a kteří jsou léčeni v lůžkovém zdravotnickém zařízení, mohou být po splnění klinických kritérií propuštěni do domácí izolace. Karanténní opatření se nařizuje na minimální dobu 14 dnů od propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení. Pacient musí být poučen o nutnosti sledování svého zdravotního stavu, dodržování základních hygienických pravidel, nutnosti častého mytí a dezinfekce rukou. V případě, že pacient nežije sám, pak navíc nutnosti používání obličejové roušky i doma, zákazu vycházení ven, pobytu v samostatném pokoji (pokud je to dispozičně možné), konzumace stravy odděleně od ostatních a omezení kontaktu se členy rodiny. Pacientům propuštěným z nemocniční izolace se do propouštěcí zprávy uvede následující informace: „Pacient je povinen informovat distanční formou (telefonicky/e-mailem) svého registrujícího praktického lékaře o svém propuštění z nemocnice, léčbě COVID-19 a nařízení 14denní domácí izolace.“ Domácí izolace navazující na propuštění z nemocnice může být ukončena po splnění všech níže uvedených kritérií. Kritéria pro ukončení domácí izolace pacienta s COVID-19  Vymizení klinických příznaků onemocnění (minimálně 3 dny bez horečky při nepoužívání antipyretik, bez kašle a obtíží při dýchání).  Absolvování 14 dnů domácí izolace od propuštění z nemocnice.   Clearance virové RNA SARS-CoV-2 prokázaná dvěma, po sobě provedenými negativními výsledky RT-PCR vyšetření z horních cest dýchacích.  Vyšetření RT-PCR se provádí nejdříve za 12 dnů domácí izolace s minimálním odstupem 24 hodin mezi provedením odběrů vzorků. V jednotlivých případech lze po dohodě mezi nemocnicí, laboratoří a OOVZ učinit odchylku od těchto kritérií, zejména s ohledem na pacienty, kteří patří do rizikových skupin (např. imunosuprimovaní pacienti, osoby ve věku více jak 65 let, lidé s chronickým onemocněním). Vzhledem k nárůstu důkazů o vylučování viru stolicí u pacientů v rekonvalescenci, zejména dětí, je nezbytné pečlivé dodržování zvýšených hygienických pravidel (mytí rukou, dezinfekce rukou po stolici a před jídlem) i po ukončení izolace. Kontrolní vyšetření  RT-PCR indikuje a domácí izolaci ukončuje registrující praktický lékař po obdržení dvou po sobě jdoucích negativních výsledků RT-PCR z horních cest dýchacích. Ukončení domácí izolace praktický lékař hlásí OOVZ. V případě, že se jedná o pacienta, který nemá svého registrujícího praktického lékaře, pak indikaci kontrolních RT-PCR vyšetření provádí a izolaci ukončuje místně příslušná KHS, nebo jiný ošetřující lékař.

15.3.2020

Od pondělí 16.3.2020 do odvolání, se v souvislosti s epidemií  COVID-19 RUŠÍ všechny plánované preventivní prohlídky.

Všichni pacienti, kteří mají jakékoliv respirační onemocnění a přitom nebyli hygienikem vyhodnoceni jako jasně rizikoví, budou zváni k vyšetření v odpoledních hodinách (12.00-15.00). Zatelefonujte a budete objednáni na konkrétní hodinu.

V dopoledních hodinách budou ošetřováni pouze pacienti s ostatními obtížemi, t. j. BEZ RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Toto platí pro úterý až pátek.

V pondělí budou pacienti s kašlem či teplotou  zvánii po 15. hodině.

Ve všech případech nejprve volejte, v případě akutního onemocnění dýchacích cest to platí dvojnásob.


12.3.2020

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2

Vážení pacienti, spoluobčané,

dovoluji si na Vás apelovat jménem společnosti Resurf Med a zejména jejich pracovníků a spolupracovníků v rámci eliminace šíření nákazy koronavirem.

Zejména ve svém vlastním zájmu se prosím před návštěvou ambulance nejdříve objednejte telefonicky, případně se telefonicky informujte, zda a kdy je nejlépe lékaře navštívit. Vyhnete se tak pobytu mezi ostatními pacienty v čekárně  a tím i nebezpečí nakažení.

V případě jakéhokoliv, byť sebemenšího podezření na případnou nákazu PROSÍM TELEFONICKY kontaktujte svého lékaře, případně hygienickou stanici.

Rovněž s žádostí o vystavení potvrzení, či registraci v  případě karantény kontaktujte lékaře telefonicky nebo emailem. Všechny e-maily jsou průběžně vyřizovány. Bohužel žádostí a pacientů je více než obvykle, proto prosíme o trpělivost.

MUDr. Kateřina Knopová   -  266312456

MUDr. Ladislav Vaněček    -  776875512

sestra@recepce.eu

info@recepce.eu

další informace o nákaze, šíření či dalších opatřeních:  www.mzv.cz 

www.szu.cz 

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku 


           Nahoru


Kde nás najdete

Vysočany, Paříkova

Ortopedie

Třeboradice, Tryskovická

Ortopedie a Praktický lékař

Dobřichovice, Březová

Ortopedie

  • Recepce.eu - internetové objednávání k lékaři

Resurf Med 2013 - 2021 © Martin Modl

icon graph Dnes: 229 | Tento měsíc: 5729 | Celkem: 745901